El PARQUET FLOTANT KÄHRS

La Natura crea, Kährs selecciona i dissenya

La natura és molt diversa. Cada arbre es presenta amb diversitat de colors i estrucutres, que varien segons com es talla el material..

La experiència de Kährs li ha permès desenvolupar un sistema únic d'inspeccció i classificació de la fusta a serrar d'acord a la seva estructura i aparença. Això permet a Kährs fabricar i oferir parquets amb direrents aparences, expressions i estis.