MANTENIMENT

Quines són les característiques del vernís Kährs?

Com treure les taques d'un parquet amb acabat oli UV?

Consells sobre l'aplicació de la cera de manteniment

La protecció del terra de fusta en zones d'entrada i sortirda

Neteja de terres amb acabat oli UV en llocs de trànsit

Mesures preventives de manteniment de terres amb acabat de Oli Natural

Mesures preventives de manteniment de terres amb acabat de Oli UV

Mesures preventives de manteniment de terres amb acabat de vernís UV

Tipus de taques més habituals i solucions...

Tractament de terres amb acabat Oli UV en locals públics

Tractament de terres amb acabat Oli Natural en locals públics